DE DIGITALE BEELDEN ZIJN IN HOGE RESOLUTIE JPEG TE KOOP
MIDDELS BETALING VIA PAYPAL: https://www.paypal.com/ncp/payment/7XQRLZ8HCDGJQ

 


DE PRIJS IS AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK.
NOTEER BIJ BESTELLEN HET NUMMER VAN DE FOTO, ZOALS
VERMELD BIJ ELKE FOTO IN DE PORTFOLIO OP DE PAGINA ‘PORTFOLIO’.

IN DE PORTFOLIO IS HET HELAAS NIET MOGELIJK TE ZOEKEN OP TREFWOORD.

DE PORTFOLIO IS EEN SELECTIE VAN FOTO’S

 

FOTO’S ZIJN OOK TE KOOP VIA FOTO STOCKBUREAUS ZOALS VERMELD OP DE PAGINA ‘VERKOOP STOCKFOTO’S’. NOTEER BIJ DIRECTE BESTELLING
HET STOCKFOTO ID NUMMER EN NAAM STOCKBUREAU. OOK. OP https://www.shutterstock.com/nl/g/rwj ZIJN FOTO’S TE ZOEKEN OP TREFWOORD.

 

VOORDEEL VAN DIRECTE BESTELLING (DUS BUITEN HET STOCKBUREAU OM) IS DAT DE FOTO’S IN MAXIMALE RESOLUTIE (CIRCA 10 MB PER JPEG FOTO)
TE KOOP ZIJN. HIERMEE KUNNEN SCHERPE GROTE PRINTS WORDEN GEDRUKT.

 

DE FOTO’S ZIJN GEMAAKT MET DE PROFESSIONELE DIGITALE SPIEGELREFLEXCAMERA’S CANON MARK III EOS-1D EN MARK IV EOS-1.

 

NA BETALING VOLGT LEVERING VAN HET DIGITAAL BEELD
OF BEELDEN (MAXIMAAL 10 PER TRANSACTIE) VIA VIA WETRANSFER.

 

KUNT U EEN BEPAALDE FOTO NIET VINDEN. NEEM DAN
S.V.P. CONTACT OP EN DAN KIJKEN WE DE DATABASE DOOR.

 

EMAILADRES: INFO@RWJ-PUBLISHING.COM

 

© RWJ-PUBLISHING/RONALD WILFRED JANSEN, NEDERLAND

 

 
THE DIGITAL IMAGES ARE FOR SALE IN HIGH RESOLUTION JPEG BY PAYMENT VIA PAYPAL: https://www.paypal.com/ncp/payment/7XQRLZ8HCDGJQ
 

THE PRICE DEPENDS ON USE. WHEN ORDERING, PLEASE NOTE THE NUMBER OF THE PHOTO, SUCH AS MENTION EACH PHOTO IN THE PORTFOLIO ON THE 'PORTFOLIO' PAGE. UNFORTUNATELY IT IS NOT POSSIBLE TO SEARCH BY KEYWORD IN THE PORTFOLIO. THE PORTFOLIO IS A SELECTION OF PHOTOS

PHOTOS ARE ALSO FOR SALE THROUGH PHOTO STOCK AGENCIES AS MENTIONED ON THE 'SELLING STOCK PHOTOS' PAGE. NOTE FOR DIRECT ORDER THE STOCK PHOTO ID NUMBER AND STOCK BUREAU NAME. ALSO. PHOTOS CAN BE SEARCHED BY KEYWORD AT https://www.shutterstock.com/nl/g/rwj.

ADVANTAGE OF DIRECT ORDER (OUTSIDE THE STOCK OFFICE) IS THAT THE PHOTOS ARE IN MAXIMUM RESOLUTION (APPROXIMATELY 10 MB PER JPEG PHOTO) BE FOR SALE. THIS ALLOWS FOR CRISP LARGE PRINTS TO BE PRINTED.

THE PHOTOS WERE TAKEN WITH THE PROFESSIONAL DIGITAL SLR CAMERAS CANON MARK III EOS-1D AND MARK IV EOS-1.

AFTER PAYMENT, THE DIGITAL IMAGE WILL BE DELIVERED OR IMAGES (MAXIMUM 10 PER TRANSACTION) VIA WETRANSFER.

YOU CANNOT FIND A PARTICULAR PHOTO. TAKE THEN PLEASE CONTACT US AND WE'LL LOOK THROUGH THE DATABASE.

EMAIL ADDRESS: INFO@RWJ-PUBLISHING.COM © RWJ-PUBLISHING/RONALD WILFRED JANSEN, THE NETHERLANDS

 
Prices online use 50 euros

printing 100 euros


advertisement regional national 200 euros


advertisement internationally 400 euros


commercial 500 euros


international commercial 800 euros


unlimited use 1500 euros